RODO


Obowiązek informacyjny
Zgodnie za art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Handlowa Amarex Andrzej Różycki ul. Gen. J. Dwernickiego 14, 87-100 Toruń, NIP 851-000-21-72.
2. Inspektorem ochrony danych w Firma Handlowa Amarex Andrzej Różycki jest osoba dostępna pod adresem email: megavegapl@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zakupami w sklepie internetowym jak i w trakcie wykonywania umowy są przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia.
4. Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a. dane teleadresowe
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • a.      firmie ubezpieczeniowej,
 • b.      przewoźnikowi promowemu,
 • c.      liniom lotniczym,
 • d.      zagranicznym kontrahentom i gospodarzom ośrodków,
 • e.      firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
f.       podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie prawa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • a.      przepisy prawa, które mogą obligować Firmę Handlową Amarex Andrzej Różycki do przetwarzania danych przez określony czas,
 • b.      okres, który jest niezbędny do obrony interesów Firmy Handlowej Amarex Andrzej Różycki,
 • c.      okres na jaki została udzielona zgoda.
7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • a.      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 • b.      sprostowania danych,
 • c.      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • d.      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • e.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • f.       przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • g.      tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę Handlową Amarex Andrzej Różycki, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Powyższe kryteria są informacją z dnia 24.05.2018. Zastrzegamy prawo do zmian powyższych kryteriów zgodnie z wymogami prawa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza